Lepidla

Dnešní lepidla se dokáží vypořádat s téměř všemi myslitelnými aplikacemi. Při výběru je důležité vzít v úvahu, v jakém prostředí se bude etiketa používat, jaké má mít vlastnosti a jakou životnost. Důležité může být i to, co se s etiketou po použití stane. Existují například vodou smývatelné etikety na vratných láhvích nebo etikety na domácích spotřebičích, které se musí dokonale čistě odlepit.

  • lepivost na různé materiály, textury a tvary
  • omezení při aplikaci etikety (např. teplota)
  • různé vrchní materiály – papír, fólie a speciální materiály
  • krátkodobá a dlouhodobá životnost
  • extrémně snadná snímatelnost až po extrémně permanentní lepivost
  • odolnost vůči vlhkosti, rozpouštědlům, vysokým a nízkým teplotám apod.
  • etikety zviditelňující otevření obalu.

Technologie výroby lepidla

Lepidla společnosti jsou vyráběna buď na kaučukové, nebo akrylátové bázi. Existují čtyři různé technologie dle systému vytvrzování: lepidla na bázi rozpouštědel, emulzní lepidla, tavná lepidla a UV tavná lepidla. Zde se využívají organická rozpouštědla, voda, teplo a kombinace tepla a ultrafialového záření. Různými základními prvky v různých kombinacích tak lze vytvořit lepidla se značně odlišnými vlastnostmi.

K doladění určitých vlastností lepidla pak slouží další přísady. Například látky podporující lepivost, procesní přísady a látky podporující požadované vlastnosti. Výsledkem je celé spektrum lepicích vlastností. Ve spojení s vhodným laminátem a při použití na správný podklad může mít etiketa extrémně přesně nastavené vlastnosti.

Volba kaučukové nebo akrylátové báze ve spojení s určitou metodou aplikace může zcela změnit tvrdost a odolnost lepidla. Ovlivní také jeho lepivost u materiálů s různou povrchovou energií (nevhodné lepidlo nedokáže smáčet materiály s nízkou povrchovou energií). Obecně platí, že na tzv. polární materiály, jako je např. lepenka, dřevo a sklo, jsou vhodnější akrylátová lepidla. Na apolární materiály, jako např. na plasty či gumu, jsou vhodnější lepidla na kaučukové bázi, která dokáží lépe přilnout podkladům s nízkým povrchovým napětím.