Lepidlo vers. materiál

Které lepidlo na jaký materiál

Doporučení výrobce Avery Dennison.

Vlastnosti různých technologií

Kaučuková rozpouštědlová Akrylátová rozpouštědlová Tavná Emulzní UV Tavná
Zpracování dobré průměrné dobré/velmi dobré velmi dobré průměrné
Vysoká teplota dobré velmi dobré špatné velmi dobré velmi dobré
Rozsah teplot dobré průměrné velmi dobré průměrné průměrné
Odolnost vůčii UV dobré velmi dobré dobré velmi dobré velmi dobré
Apolární povrchy velmi dobré průměrné velmi dobré průměrné dobré
Zakøivené povrchy velmi dobré průměrné velmi dobré dobré/špatné průměrné
Odolnost vùèi vodì velmi dobré velmi dobré dobré/velmi dobré dobré velmi dobré

Lepivost podle typu lepidla

Typ FTM2 nerez – lepivost Míra lepivosti
Trvalé 300 – 500 N/m Velmi vysoká
Semipermanentní 200 – 300 N/m Střední
Snímatelné 80 – 200 N/m Nízká

Obchodní požadavky

Papíry GPP Fólie GPP EDP/LCJ Tepel. tisk
Automatická aplikace velmi důležité velmi důležité neutrální velmi důležité
Vysoká lepivost důležité důležité důležité důležité
Lepivost při nízkých teplotách velmi důležité neutrální neutrální velmi důležité
Vysekávání důležité důležité velmi důležité velmi důležité
Vysekávání důležité velmi důležité velmi důležité důležité
Tepelná stabilita méně důležité méně důležité velmi důležité neutrální
Odolnost vùèi UV méně důležité velmi důležité méně důležité neutrální
Preferovaná technologie Tavná/Emulzní Solvent Emulzní Solvent Emulzní Tavná Tavná Emulzní

Sortiment lepidel FassonŸ

Obor Technologie Trvalé Snímatelné Nízká teplota
Papíry GPP Emulzní S2000N, S660 R5000 FR8
Tavná S2045N, S2060N, S445N, S2065N R5100 C2075
Rozpouštìdla S451 R100, UR400 R100
Fólie GPP Emulzní S692N, S4500 S4000, S4700 C3, R5000, R515 R5050
Tavná S2045N R3200
Rozpouštìdla S277, S517N UVR145
EDP Emulzní S2000N, S692N(fólie) R5000 .
Tavná S2045N
Solvent S277 (fólie)
Laser/kopírování Emulzní S2012HT, S2012HTC, S692N, S4700 LR2 .
Tavná
Rozpouštìdla
Tepel. tisk Emulzní S2000N, S2800, S692N (fólie) R5000 FR8
Tavná S2045N, S445N, S2065 R5100 C2075
Rozpouštìdla