Označování nebezpečných látek

0
4966

Věnujte pozornost novým etiketám

Již od roku 2008 se postupně celkové změnilo označování nebezpečných látek pomocí takzvaných výstražných piktogramů. Dosavadní používané piktogramy – černý symbol v oranžovém čtverci – měly být změněny nejpozději do 31. května 2015. Nahrazeny mají být novými symboly – bílý, na vrchol postavený čtverec s červeným rámem a černým piktogramem.

Nahrazeny mají být novými symboly – bílý, na vrchol postavený čtverec s červeným rámem a černým piktogramem.

Staré označení a nové označovací symboly

Výbušné
poznávací písmeno: E

enter image description hereVybuchující bomba

Pro výbušné látky/směsi a produkty obsahující výbušné látky

enter image description here

Extrémně hořlavé
poznávací písmeno: F+
enter image description here

Plamen
Pro hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látky
enter image description here

Vysoce hořlavé
poznávací písmeno: F
enter image description here

Plamen
Pro hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látky
enter image description here

Oxidující
poznávací písmeno: O
enter image description here

Plamen nad kruhem
Pro hořlavě (oxidačně) působící plyny, kapaliny nebo pevné látky
enter image description here

Žíravé
poznávací písmeno: C
enter image description here

Korozívní účinky
Pro látky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro oči
enter image description here

Vysoce toxické
poznávací písmeno: T+
enter image description here

Lebka na zkřížených kostech
Pro vysoce toxické látky a směsi
enter image description here

Toxické
poznávací písmeno: T
enter image description here

Lebka na zkřížených kostech
Pro vysoce toxické látky a směsi
enter image description here

Zdraví škodlivé
poznávací písmeno: Xn
enter image description here

žádná shoda

Dráždivé
poznávací písmeno: Xi
enter image description here

žádná shoda

Nebezpečné pro životní prostředí
poznávací písmeno: N
enter image description here

Životní prostředí
Pro látky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdroje
enter image description here

žádná shoda

Vykřičník
Pro látky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty
enter image description here

žádná shoda

Nebezpečné pro zdraví
Pro karcinogenní nebo dýchací cesty senzibilizující látky a směsi.
enter image description here

žádná shoda

Plynová láhev
Pro plyny pod tlakem
enter image description here

Ruší se také dosavadní upozornění na nebezpečí.
např. “toxické” nebo “podporující hoření”.

Nově se zavádí dvě signální slova a to:

varování” – signální slovo pro všechny méně závažné kategorie nebezpečnosti
nebezpečí” signální slovo pro závažné kategorie nebezpečnosti

Grafické znázornění piktogramu musí vždy doplňovat slovo stanovující závažnost nebezpečí.

Kombinace piktogramů a signálního slova

enter image description here

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..