Označování nebezpečných látek při silniční přepravě

0
5734

značka

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR – Accord Dangereuses Route byla sjednána v Ženevě dne 30. září 1957 pod patronací EHK OSN a vstoupila v platnost dne 29. ledna 1968 a ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu.

Jak praví ADR, jsou nebezpečné věci předměty, pro jejichž vlastnosti jako je hořlavost, žíravost, výbušnost a další, může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.

Oranžová tabulka

Vozidla přepravující nebezpečný náklad se označují pomocí výstražné tabulky a pomocí bezpečnostní značky.

 • Vozidla přepravující nebezpečnou látku musí být vepředuoranžová značka  a vzadu označena oranžovou
  tabulí ve tvaru obdélníku o velikosti 30 × 40 cm.
 • Ta je černě orámovaná a podélně rozdělená. V horní polovině je Kemlerův kód označující hrozící nebezpečí, v dolní polovině je identifikační číslo látky, tzv. UN kód.
 • UN kód je charakteristické čtyřčíslí, přiřazené dnes asi 3000 látkám a jejich směsím, které látku nebo směs jednoznačně identifikuje.

Pokud je přepravováno několik různých látek, je vozidlo označeno vpředu i vzadu čistou, kvůli  obecnému nebezpečí – oranžovou tabulí stejných rozměrů, jako je uvedeno výše a na boku každé eventuální komory cisterny je samostatně oranžová tabule s Kemler a UN kódem a bezpečnostní značka.

Na označení nebezpečnosti se používají kombinace devíti číslic:

 • 2 – Plynná látka  – uvolňování plynů pod tlakem
 • 3 – Hořlavá kapalina-hořlavost par kapalin a plynů
 • 4 – Hořlavost pevných látek
 • 5 – Látka podporující hoření – oxidační účinky
 • 6 – Jedovatá látka – toxicita
 • 7 – Radioaktivní látka
 • 8 – Žíravá látka – leptavé účinky
 • 9 – Samovolná reakce – nebezpečí prudké, bouřlivé reakce
 • 0 – Dodatková číslice bez významu 

Dále se používá X – látka nesmí přijít do styku s vodou.

V případě větší intenzity nebezpečí – kdy hrozí vysoká hořlavost:

 • se číslice zdvojí nebo ztrojí –  vysoká hořlavost – 33.
 • protože kód musí mít alespoň dvě číslice, používá se 0 na doplnění do dvouciferného čísla.

Značení:

 • X336 – prudce hořlavá jedovatá látka, která nesmí přijít do styku s vodou
 • 238 – hořlavý žíravý plyn
 • 52 – plyn podporující hoření
 • 30 – hořlavá kapalina

Nebezpečné zboží:

 • látky, plyny, výbušniny a jiné nebezpečné látky a předměty
 • jsou jednotně, mezinárodně a v rámci OSN děleny do samostatných specifických tříd
 • třídy jsou označeny jednotlivými bezpečnostními tabulkami, které tvoří čtverec postavený na jeden vrchol o různé barvě podle třídy nebezpečnosti s piktogramem znázorňujícím nebezpečnost látky

Bezpečnostní značka

obr. značky

Třída nebezpečnosti

 • 1   –  Výbušné látky a předměty
 • 2   –  Plyny
 • 3   –  Hořlavé kapaliny
 • 4.1 –  Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
 • 4.2 –  Samozápalné látky
 • 4.3 – Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
 • 5.1 –  Látky podporující hoření
 • 5.2 –  Organické peroxidy
 • 6.1 –  Toxické látky
 • 6.2 –  Infekční látky
 • 7  –  Radioaktivní látky
 • 8  –  Žíravé látky
 • 9  –  Jiné nebezpečné látky a předměty

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..